Escola de música

L’Escola Municipal de Música de Banyoles (EMMB) es va crear l’any 1984 i, des d’aleshores, segueix un procés de desenvolupament i creixement. Com a centre educatiu de titularitat pública, promogut i gestionat per l’Ajuntament de Banyoles, a través de l’Àrea de Cultura, es va constituir com un equipament cultural i alhora educatiu que pretenia facilitar la pràctica musical tot donant resposta a la demanda social.

Amb 360 alumnes i 27 professors, l’EMMB és una de les escoles de les comarques gironines, fora de la ciutat de Girona, amb més estudiants. També se situa per sobre de la mitjana estatal de la població que estudia música, ja que mentre que aquesta és del 0,45%, a Banyoles és de l’1,26%.

Cada vegada més l’EMMB ha esdevingut un equipament totalment implementat a Banyoles que ofereix una proposta pedagògica rica i plural en benefici del creixement musical i cultural de la ciutat. Aquest èxit es deu, entre molts altres factors, al fet que la Generalitat de Catalunya va aprovar el projecte de l’Escola el 2006, potenciant la tasca educativa del centre, així com també a la qualitat i la implicació del professorat i dels coneixements musicals impartits.

Per saber més coses sobre el seu origen, els seus fundadors i la trajectòria de l’escola al llarg d’aquests més de trenta anys us convidem a llegir el següent reportatge que la Revista de Banyoles hi va dedicar el juny del 2013.

Educació i música

La música desperta sentiments profunds a totes les persones. La música educa, emociona i estimula: cada obra musical és art, amb una estètica i una bellesa úniques. És present en totes les cultures del món. Per tot això, els estudis musicals s’han de concebre com una educació i no només com una formació.

L’Escola Municipal de Música de Banyoles (EMMB) ha esdevingut un centre primordial del món musical a la ciutat i a la comarca. Situada a la plaça Major, és part integrant de l’Ateneu – Centre Municipal d’Estudis Musicals, espai on s’interrelacionen la formació, l’exhibició i la creació de propostes musicals.

Compromís i convivència

L’EMMB ofereix una proposta formativa àmplia i diversa d’educació musical, adreçada a tota la ciutadania, de totes les edats, perfils i interessos estètics. L’ensenyament i l’aprenentatge musicals es conceben com a eines imprescindibles per a la formació integral de les persones, que permet configurar una identitat pròpia dins una societat plural que té com a valors fonamentals la llibertat, la tolerància o la solidaritat.

La funció de l’EMMB és formativa, però també social i cultural. S’hi promouen audicions, concerts, colònies, intercanvis i trobades, amb la participació de l’alumnat, del professorat i de músics convidats. Es gaudeix, s’aprèn i es fan amics. Aquí s’estableix un contacte significatiu amb el fet musical. Aquesta socialització musical és el tret diferencial pedagògic, ja que generen experiències extraordinàries que perduren durant anys.

Aprenentatge i creació

El projecte educatiu de l’escola potencia la música en grup, en paral·lel amb l’estudi del llenguatge musical i les classes individuals d’instrument. El Pla d’estudis, reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, ofereix diferents itineraris segons l’interès i la dedicació de l’alumnat. L’EMMB permet la preparació a l’accés a estudis professionals.

L’equip docent de l’escola està format per músics i professorat titulat amb reconeguda trajectòria i reconeixement tant en l’àmbit pedagògic com artístic. Es treballa en dues direccions específiques: cal formar futurs músics i alhora el seu públic.

Banyoles

L’EMMB és un agent involucrat amb l’entorn social i cultural de Banyoles. Anualment organitza diferents activitats en esdeveniments i espais emblemàtics de la ciutat i esdevé un referent en la dinamització de la vida cultural banyolina.

Secretaria i gestió

La Secretaria de l’EMMB se situa a la primera planta de l’Ateneu (Plaça Major, 40) i està oberta en els següents horaris:

  • de dilluns a dijous de 16 a 20h i
  • els divendres de 10 a 13h.

Per consultes, podeu dirigir-vos a Secretaria presencialment, per telèfon (972 57 60 49) o bé per email (emmusica@ajbanyoles.org).

Des del curs 2013-2014, l’entitat gestora de l’Ateneu – CMEM és Joventuts Musicals de Banyoles.

Xarxes