Ateneu - CMEM

L’Ateneu – CMEM de Banyoles posa l’equipament a disposició de les entitats i de les empreses privades. Per fer-ho, cal omplir el formulari del peu de pàgina i especificar dia, hora i motiu de la sol·licitud. Les reserves estan subjectes a confirmació per part de l’empresa gestora. En el cas d’activitats o entitats de caràcter benèfic o social, l’empresa gestora podrà cedir gratuïtament espais per a usos esporàdics.

Per a l’alumnat de l’Escola Municipal de Música de Banyoles aquest és un servei gratuït. Per a entitats o iniciatives privades aquestes són les tarifes públiques (preus exempts d’IVA):

AULARI EN GENERAL

a. Entitats i particulars de Banyoles

TARIFA

Una hora, en el cas que s'utilitzi regularment cada setmana

4,00€

Una hora, en el cas que s'utilitzi esporàdicament

6,00€

b. Empreses, entitats i particulars d'arreu

TARIFA

Una hora, en el cas que s'utilitzi regularment cada setmana

8,00€

Una hora, en el cas que s'utilitzi esporàdicament

12,00€

SALA 0

a. Entitats i particulars de Banyoles

TARIFA

Un dia

6,00€

Un cap de setmana

12,00€

b. Empreses, entitats i particulars d'arreu

TARIFA

Un dia

9,00€

Un cap de setmana

18,00€

Sol·licitud de lloguer d'espais

DADES PERSONALS
TEXT DE LES CONDICIONS D'ÚS

L’Ajuntament de Banyoles informa que, d’acord amb allò que s’ha establert per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la informació de caràcter personal és considerada confidencial, per la qual cosa s’observa la més absoluta reserva sobre la mateixa.

D’igual manera, l’obligació de secret professional, haurà de ser observat per tots els treballadors de l’Ajuntament de Banyoles.

Les persones de les que l’Ajuntament de Banyoles posseeix dades de caràcter personal podran exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació, mitjançant l’enviament d’un escrit a la següent direcció postal, indicant clarament en l’assumpte: “Tutela de Drets Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD)”:
Ajuntament de Banyoles
Passeig de la Indústria, 25
17820 Banyoles

Xarxes