Condicions legals​

L’Ajuntament de Banyoles manté aquest portal web amb l’objectiu de facilitar l’accés a informació de l’Ateneu – Centre Municipal d’Estudis Musicals de Banyoles actualitzada i exacta. Tractarem de corregir els errors que se’ns assenyalin.

Reproducció de continguts propis

Aquest lloc web forma part de l’Ajuntament de Banyoles, de manera que el seu disseny, la seva estructura, distribució, els seus textos i continguts, logotips, botons, les seves imatges, el codi font, així com tots els drets de propietat industrial i intel·lectual i qualsevol signe distintiu o logotip, pertanyen a l’Ajuntament de Banyoles.

Per tant, no és permesa la seva utilització, còpia, reproducció, així com la seva eliminació, lesió, alteració i/o modificació, parcial o bé total, temporal o definitiva sense l’autorització expressa de l’Ajuntament de Banyoles.

Així mateix, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual i qualsevol altre signe distintiu, inclosos els continguts, documents, textos i les ressenyes publicades a la web, així com imatges, vídeos, disseny, gràfics, dibuixos, botons, logotips i marques, dels diferents col·laboradors, pertanyen als seus autors, per la qual cosa resta prohibida la seva utilització, còpia, reproducció, eliminació, lesió, alteració i/o modificació, parcial o bé definitiva sense l’autorització expressa dels seus autors.

Queda expressament prohibit l’ús no autoritzat dels continguts d’aquest lloc web i, en especial, d’aquells usos que lesionin els drets de la propietat intel·lectual dels seus autors.

Reproducció de fotografies alienes

Aquest portal web conté fotografies, algunes de les quals no són propietat de l’Ajuntament de Banyoles, tot i que en disposa d’un determinat dret de reproducció. En aquests casos, caldrà respectar les llicències i autoritzacions de cada una d’elles, segons s’especifiqui.

Webs externs

Algunes pàgines d’aquest web contenen referències o enllaços a webs d’altres administracions, entitats, organitzacions o particulars. L’Ajuntament de Banyoles no es responsabilitza ni de l’exactitud ni de l’actualització d’aquests webs externs.

Protecció de dades

L’Ajuntament de Banyoles informa que, d’acord amb allò que s’ha establert per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la informació de caràcter personal és considerada confidencial, per la qual cosa s’observa la més absoluta reserva sobre la mateixa.

D’igual manera, l’obligació de secret professional, haurà de ser observat per tots els treballadors de l’Ajuntament de Banyoles.

Les persones de les que l’Ajuntament de Banyoles posseeix dades de caràcter personal podran exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació, mitjançant l’enviament d’un escrit a la següent direcció postal, indicant clarament en l’assumpte: “Tutela de Drets Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD)”:
Ajuntament de Banyoles
Passeig de la Indústria, 25
17820 Banyoles

Cookies

Una cookie és un petit arxiu de dades que alguns llocs web escriuen en la seva unitat de disc quan es visita.

Un arxiu cookie pot contenir informació com la identificació d’usuari i el lloc web ho utilitza per a rastrejar les pàgines que vostè a visitat. L’única informació personal que una cookie pot contenir, és la informació que vostè mateix li proporciona.

Una cookie no pot llegir dades de la seva unitat de disc, ni pot ser executada com un codi ni contenir virus.

Vam utilitzar cookies per a determinar el grau d’utilitat de la nostra informació, proporcionada als nostres usuaris i ens ajuda a veure l’eficàcia de la nostra estructura de navegació i enfocar els nostres esforços en la informació que vostè necessita. No posem en correlació aquesta informació amb dades d’usuaris individuals ni vam compartir aquesta informació amb tercers.

En relació a les cookies, vostè pot:

  • Donar l’ordre al seu navegador web perquè accepti totes les cookies o que l’avisi cada vegada que s’ofereix una cookie.
  • Si vostè no vol rebre cookies, pot donar l’ordre al seu navegador perquè li adverteixi abans d’acceptar cookies i rebutjar-les. També pot rebutjar totes les cookies donant l’ordre al seu navegador web.
Xarxes