Entrevista íntegra a Sam Atencia, director de l’EMMB, publicada a Els Colors.

L’EMMB realitza la campanya de preinscripcions fins al 14 de juny. Quins són els objectius en aquesta campanya?

Durant aquests dies l’EMMB obre el període de preinscripcions amb la voluntat d’ampliar el nombre d’alumnes i poder oferir els ensenyament musicals a més infants, adolescents i adults de Banyoles i rodalies. Creiem que aprendre música, cantar i tocar un instrument és un dret que enriqueix totes les persones.

S’associa molt l’escola de música als escolars, però s’ofereix formació musical a totes les edats no?

Els alumnes joves, que estan en edat escolar, ingressen a l’escola seguint el Pla d’Estudis. Es tracta d’una planificació pensada perquè els alumnes puguin aprendre a tocar un instrument de manera individual a l’hora que en poc temps puguin tocar en grups i orquestres per tal de poder gaudir i poder posar en comú el fet musical, sempre amb el suport d’assignatures teòriques com el llenguatge musical. Per tant, en aquestes edats, l’objectiu prioritari és fer que els alumnes puguin tocar i cantar en grup, que és on realment es gaudeix, amb l’ajuda de la classe d’instrument individual i el llenguatge musical en grup. Pel que fa als alumnes més grans, a partir de 16 anys fins als 99, considerem que l’oferta formativa ha de ser encara més flexible i l’escola s’adapta a les inquietuds i demandes d’aquests alumnes: classes d’instrument, grups i formacions orquestrals…

Fins a quin punt és important l’educació musical?

Estudiar música no s’ha de concebre només com una formació, sinó com una educació. La música és una de les activitats més complexes alhora que més plaents desenvolupades per les persones. Està clar que la música forma part de la condició humana, que tothom viu amb música i que qualsevol escena quotidiana està impregnada per aquests sons ordenats que ens emocionen encara que no vulguem. Aprendre el funcionament d’aquests mecanismes i ser part activa del fet musical ens humanitza i ens fa ser millors  persones. D’altra banda no vull deixar de comentar que vivim en uns temps que margina els ensenyaments artístics en general i els musicals en particular fora dels ensenyament obligatoris. En altres èpoques no ha estat així i la música ha gaudit d’un status primordial dins de l’educació. Penso que la humanitat ha evolucionat al llarg de la seva història gràcies a moltes fites científiques i tecnològiques, i que també ha evolucionat de la mà de l’art i de l’expressió artística. En aquests moments tot aquest món no és prioritari dins les polítiques d’educació i trobo que caldria replantejar certs conceptes.

Què diferencia l’EMMB d’altres escoles de música?

Porto més de 25 anys ensenyant música i afortunadament he pogut treballar a moltes escoles, algunes d’elles de les millors de Catalunya. Totes les escoles que gaudeixen d’una bona dinàmica solen tenir trets característics comuns: bona estructura organitzativa, professorat amb alt nivell musical i molta motivació, formació de professorat constant… També és cert que cadascuna té particularitats que la defineixen i la fan única. L’EMMB ve molt marcada per la seva ubicació; Banyoles és una ciutat amb molta vida cultural, amb molt teixit associatiu i amb una bona planificació cultural tant institucional com social. És inevitable que l’escola rebi aquesta influència alhora que també és activa i influeix en aquest ecosistema. No sóc banyolí i quan vaig arribar a l’escola va ser una de les coses que més em van sorprendre.

Un dels aspectes que particularitza l’EMMB és la participació a festivals internacionals. Justament al maig vau participar al Festival de Neerpelt. Què suposa aquest tipus d’experiències per als alumnes de l’escola?

La participació a Festivals, l’enregistrament de discos o qualsevol altra tipus d’activitats d’aquesta mena són la culminació d’un curs acadèmic. Els alumnes que passen anys estudiant música, assajant amb les diferents formacions, estudiant el seu instrument a casa, etc. necessiten reptes que els ajudin a ubicar-se i que els interpel·lin de manera individual i col·lectiva. El viatge a Neerpelt d’enguany ha servit com a repte durant tot el curs, no només pels alumnes, també pels professors i els responsables de l’escola; i sobretot ha servit per fer escola, per cohesionar-nos, establir millors relacions entre tots i crear una millor dinàmica pel futur proper. Els alumnes culminen el curs en un ambient musical, comparteixen el que fan amb molta gent de tot el mon que fa el mateix i tenen l’oportunitat de demostrar tot el que saben i tot el que gaudeixen. Compartir la música és el més important.

Vau ser l’única escola de Catalunya juntament amb una altra de Barcelona que hi va participar. Això demostra l’alt nivell de l’EMMB?

No crec que es tracti només de nivell. És cert que el nivell és un element imprescindible que et permet anar a festivals i fer un bon paper. El que demostra que l’escola hagi fet tants viatges durant els últimes cursos és la motivació dels alumnes, la cohesió dels professors, l’empresa concessionària, l’Ajuntament i tots els responsables. És un peix que es mossega la cua, o dit d’una altra manera, és una situació que es retroalimenta: la comunitat educativa està prou motivada per emprendre aquests reptes; aquestes reptes fan pujar el nivell i la motivació dels alumnes, fet que provoca que la comunitat educativa segueixi apostant per aquestes activitats.

Quins diria que són els altres punts forts de l’EMMB?

Ens agrada dir que a l’escola s’aprenen totes les músiques. Fa pocs anys que l’EMMB és el fruit de la fusió de l’antiga escola amb el Taller de Música. Era la unió de dues maneres d’ensenyar música i d’aprendre a tocar estils musicals diferents: modern i clàssic. Ara no tenim aquestes diferències i els nostres alumnes tenen l’oportunitat d’accedir a aprendre música, sigui quin sigui l’estil, perquè creiem que només hi ha una música i estem convençuts que els nois i noies tenen dret trobar-se l’educació musical sense particions. L’especialització també és bona i necessària però en un moment més avançat. També ens agrada poder oferir diferents velocitats d’aprenentatge. L’ensenyament musical fins fa uns anys només es proposava formar músics. Considerem que una escola de música ha de formar futurs músics, però també té l’obligació d’ensenyar música a altres tipus d’alumnes que veuen la formació musical com un complement a la seva formació acadèmica. Aquestes dues realitats han de poder conviure en una mateixa escola i estem convençuts que aquest és un dels punts forts que tenim a l’EMMB.

Què suposa per a la ciutat de Banyoles tenir una escola de música com l’EMMB?

L’EMMB és forta i té bona salut en la mesura que està immersa en una societat musical i cultural potent i activa. Com a escola municipal té l’obligació d’oferir un ensenyament de qualitat i el més adaptat possible a la ciutat de Banyoles. Ens motiva estar molt atents als canvis, a les demandes i ser receptius als estímuls que ens envia la ciutat. Ens agrada estar presents a la vida cultural de Banyoles i participar a tots els actes que som convidats. D’altra banda, la nostra dimensió no és menyspreable i, és evident que som un actor musical i cultural de la ciutat i que la nostra dinàmica també incideix en la vida cultural de Banyoles.