SESSIONS INDIVIDUALS PER A ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

La música ens aporta beneficis a nivell sensorial, emocional, cognitiu i motor, a més d’estimular la creativitat, el pensament, el llenguatge, l’aprenentatge i la memòria. La musicoteràpia afavoreix el desenvolupament integral de les persones i en millora la qualitat de vida.

Període: Dissabtes al matí d’octubre a juliol.

Horari: Sessions individuals de 30 minuts (horari per determinar).

Preu: 80 €/mes

Musicoterapeuta: Paula Costabella, mestra de música amb formació professional especialitzada en Rítmica Jacques-Dalcroze i musicoteràpia.

Reunió informativa: 27 de setembre a les 19 h (format virtual).

Inscripcions: www.ateneu.banyoles.cat / 972 57 60 49 / ateneu@ajbanyoles.org.

Coorganitza: Fundació Estany