Inscripcions

Presentació

Inscripcions

DADES PERSONALS
TEXT DE LES CONDICIONS D'ÚS

L’Ajuntament de Banyoles informa que, d’acord amb allò que s’ha establert per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la informació de caràcter personal és considerada confidencial, per la qual cosa s’observa la més absoluta reserva sobre la mateixa.

D’igual manera, l’obligació de secret professional, haurà de ser observat per tots els treballadors de l’Ajuntament de Banyoles.

Les persones de les que l’Ajuntament de Banyoles posseeix dades de caràcter personal podran exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació, mitjançant l’enviament d’un escrit a la següent direcció postal, indicant clarament en l’assumpte: “Tutela de Drets Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD)”:
Ajuntament de Banyoles
Passeig de la Indústria, 25
17820 Banyoles

Pròxims cursos

Ateneu Gospel

Cursos

02 d'Octubre del 2018 a 21 de Juny del 2019

dimarts de 21:00h a 22:30h

Escola Municipal de Música de Banyoles
02 d'Octubre del 2018 a 31 de Maig del 2019

dijous de 19:45h a 21:00h

Escola Municipal de Música de Banyoles
06 d'Octubre del 2018 a 29 de Juny del 2019

dissabte de 10:00h a 11:00h

Escola Municipal de Música de Banyoles
08 d'Octubre del 2018 a 31 de Maig del 2019

dissabte de 10:00h a 00:30h

Escola Municipal de Música de Banyoles

Música i moviment en família

INICIACIÓ MUSICAL PER A NADONS, PARES I MARES

21 de Setembre del 2018 a 30 de Setembre del 2018

Grup A: dimarts, dijous i diumenge de 00:00h a 17:00h

Auditori de l’Ateneu
Xarxes