EMMB

Activitat emmarcada en la residència artística de l’Ateneu – CMEM 2021

“La classe va a concert” és una activitat que pretén donar a conèixer el vessant artístic dels músics que actuen a l’Auditori de l’Ateneu als estudiants de l’Escola Municipal de Música de Banyoles (EMMB). Tot plegat en una trobada informal i propera en què músics i estudiants comparteixen els moments previs al concert en forma de preguntes, reflexions i assajos.

*Data a determinar en funció de les restriccions.