MÚSICA CLÀSSICA

ARTISTA RESIDENT DE L’ATENEU – CMEM: INFLUENCES

Tota música ha tingut i té un present influenciat per un passat que l’ha permès projectar-se cap al futur.

L’admiració de Mozart cap a Bach en escriure l’Adagio i Fuga l’any 1788 és innegable. La mirada, estudi i veneració dels quartets de Haydn, Mozart i Beethoven per part de Brahms és més que evident en els tres quartets que ens va deixar el compositor alemany en ple romanticisme. I la influència de tot el llegat que ha deixat el gènere fins a dia d’avui, segueix obligant a mantenir ben viva la creació musical per a quartet de corda.