En el marc del projecte GIROTARI 2023-2024, l’Institut Josep Brugulat de Banyoles ha equipat una nova aula-laboratori de música que servirà tant pel Batxillerat Escènic d’aquest institut com per possibles usos de l’Escola Municipal de Música de Banyoles.

El dissabte 1 de juny s’inaugurarà aquest espai que es podrà utilitzar a partir del curs vinent.