CONCERTS DE FINAL DE CURS

Les Orquestres i la Cambra de Guitarra són formacions instrumentals estables de petit format de l’escola. Són grups que durant el curs han assajat plegats un repertori i que, aquest dia, interpretaran davant el públic.