CONCERTS DE FINAL DE CURS

Els Conjunts instrumentals i el Quartet Atenea són formacions instrumentals estables de petit format de l’escola. Són grups que durant el curs han assajat plegats un repertori i que, aquest dia, l’interpretaran davant el públic.