Els grups de Cambra, els Conjunts Instrumentals, les Orquestres de Guitarres de l’escola i el Quartet Atenea són formacions instrumentals estables de petit format de l’escola. Són grups que durant el curs han assajat plegats un repertori i que, aquest dia, interpretaran davant el públic.