Les diferents cambres i conjunts instrumenals de  l’EMMB faran un concert a l’Auditori.