SESSIONS INDIVIDUALS DE MUSICOTERÀPIA PER A INFANTS I JOVES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

Aquest projecte busca fer de la música una manera d’acompanyar infants i joves amb Necessitats Educatives Especials al llarg del seu procés de creixement i aprenentatge, per tal de desenvolupar el seu potencial, cobrir necessitats físiques, cognitives, socials i emocionals i aconseguir una millor qualitat de vida. La musicoteràpia és l’ús científic de la música i de tot tipus d’experiències musicals que, dins un procés interpersonal, planteja objectius terapèutics per cobrir necessitats individuals, descobrir potencials i promoure canvis personals.

S’ofereix la possibilitat de realitzar sessions personalitzades de musicoteràpia de manera individual, amb horari convingut i adaptant-se a les necessitats i els interessos de cadascú.

Durant les sessions es treballa amb diferents materials didàctics, recursos psicopedagògics i s’utilitzen diverses tècniques musicals.

Específicament, s’ofereix la possibilitat de treballar amb infants i joves que presentin:

  • Trastorns d’aprenentatge
  • Trastorn de l’Espectre Autista (TEA)
  • Trastorns de comunicació i llenguatge
  • Trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH)
  • Trastorns congènits o adquirits
  • Retard del desenvolupament
  • Trastorn del desenvolupament intel·lectual