Cia. El teatre de les comèdies

Òpera

La Canterina és una òpera còmica en dos  actes del compositor Franz Joseph Haydn (1732–1809), una caricatura de la vanitat i l’ambició dels protagonistes de l’espectacle operístic. La nova producció de la companyia Teatre de les Comèdies ofereix l’òpera adaptada al català per tal d’optimitzar-ne la comprensió. Fidels a la voluntat de portar l’òpera arreu del territori, han dissenyat un espectacle apte per ser representat en teatres i auditoris.

El Teatre de les Comèdies, que nasqué a Reus amb la intenció d’apropar l’òpera en viu a nous públics, pretén arribar a tot tipus de poblacions petites i mitjanes sense programació estable d’òpera. Totes les seves produccions s’ofereixen adaptades al català i la interpretació musical es fa seguint criteris històrics. La seva primera producció, La Serva Padrona de Pergolesi adaptada al català, ha estat representada en setze ocasions arreu del territori català des de la seva producció i estrena l’any 2015.

Cantants: Soledad Cardoso, soprano; Carles Prat, tenor; Maia Planas, soprano, i Matthew Thomson, tenor. Músics: Marcel Pascual, Merixell Genis, Isabel Soteras, Guillem Cabré, Nuria Pujolràs, Dimitri Kindinis, Oriol Casadevall, Josep Mateo, Guillermo Beltran, Anna Albert, Gerard Serrano i Anna Andrés. Director d’escena: Jordi Vall.