Docs del Mes

L’internat Arcàdia, a Colòmbia, ofereix recer a noies adolescents les famílies de les quals no poden mantenir-les, intentant que trobin el seu lloc a la societat. A través del joc de crear una “amiga imaginària” les noies obren els seus cors.