Inscripcions

Presentació

Inscripció al curs CANCIONES DE FEDERICO GARCÍA LORCA

DADES PERSONALS
TEXT DE LES CONDICIONS D'ÚS

L’Ajuntament de Banyoles informa que, d’acord amb allò que s’ha establert per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la informació de caràcter personal és considerada confidencial, per la qual cosa s’observa la més absoluta reserva sobre la mateixa.

D’igual manera, l’obligació de secret professional, haurà de ser observat per tots els treballadors de l’Ajuntament de Banyoles.

Les persones de les que l’Ajuntament de Banyoles posseeix dades de caràcter personal podran exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació, mitjançant l’enviament d’un escrit a la següent direcció postal, indicant clarament en l’assumpte: “Tutela de Drets Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD)”:
Ajuntament de Banyoles
Passeig de la Indústria, 25
17820 Banyoles

Pròxims cursos
02 d'Octubre del 2021 a 30 de Juliol del 2022

dissabte de 00:00h a 00:00h

Escola Municipal de Música de Banyoles
07 d'Octubre del 2021 a 26 de Maig del 2022

dijous de 15:15h a 16:30h

Escola Municipal de Música de Banyoles
Xarxes