Cursos

L’Ateneu ofereix cursos formatius molt diversos, a partir de temàtiques directament relacionades amb la música. En algunes ocasions, aquest apropament es fa a col·lectius específics, com poden ser les dones embarassades, la gent gran o els joves.

En d’altres, en canvi, es tracta de propostes dirigides a un sector més ampli de la població, de manera que l’eix vertebrador és tan sols una manifestació de la música, com pot ser la percussió africana o el caixó.

Aquests cursos complementen l’oferta educativa de l’EMMB i obren l’Ateneu- CMEM a nous usuaris, llenguatges i disciplines musicals. Tot això amb l’objectiu de contribuir a la formació musical i apropar la música i la cultura en general a la ciutadania.

Pròxims cursos
Filtres: