Gospelians a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles (12/02/2010)